Památkové objekty

V rámci naší činnosti se také věnujeme památkovým objektům.
Konkrétně se jedná o zámky,hrady ale také o kostely .

Prováděné práce na těchto objektech jsou vždy vykonávány dle speciálních požadavků památkového ústavu aby byl co nejvíce zachován původní ráz objektů včetně použitých materiálů a dodržení předepsaných technologických postupů prováděných prací

V případě kostelních objektů provádíme obnovy nátěrů plechových střešních krytin a veškerých klempířských prvků včetně výměn a obrav všech těchto prvků.Vzhledem k naší dlouholeté činnosti jsme již v tomto směru načerpali značné zkušenosti.

Všechny tyto práce jsou ve většině případů nutné vykonávat za pomoci horolezecké techniky.